► Contact Fysiotherapie Meerzicht, Zoetermeer
079 – 321 08 20
info@fysiotherapiemeerzicht.nl

Specialisaties Fysiotherapie Meerzicht Zoetermeer

► Fysiotherapie

De fysiotherapeut is de deskundige op het gebied van het bewegend functioneren van het menselijk lichaam. Hij behandelt patiënten, die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. Zo ook bij Fysiotherapie Meerzicht in Zoetermeer.

► De 1e behandeling

Een behandeling duurt ongeveer 25 minuten. Tijdens de eerste behandeling zal een gesprek plaatsvinden waarin het probleem wordt geïnventariseerd. Onderwerpen als ontstaanswijze en beloop van het probleem zullen aan bod komen, alsook uw werkzaamheden en overige dagelijkse activiteiten. Daarna zal een lichamelijk onderzoek worden verricht, zodat de klacht kan worden gelokaliseerd. Aan de hand hiervan wordt een diagnose vastgesteld. Indien er een indicatie is voor fysiotherapie zal met u worden besproken wat de mogelijkheden van behandeling zijn. Indien u zonder verwijsbrief bent gekomen, zal met uw toestemming, een verslag aan de huisarts worden gestuurd.

► Vervolg

De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben, zoals het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan of het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hem helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen. De behandeling kan onder meer bestaan uit een combinatie van mobilisaties, oefentherapie, shockwave, Dry Needling of massagetherapie. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. Ook de fysiotherapeut zet zijn deskundigheid op dit gebied in door middel van het adviseren en begeleiden van en bij activiteiten, die u dagelijks uitvoert.

► Ademtherapie en stressmanagement

Ademhalen is voor veel mensen iets vanzelfsprekends. Vaak zijn we ons niet eens bewust van onze ademhaling. 

► Ontspannen ademhaling

Emoties en spanningen kunnen direct van invloed zijn op uw ademhaling. Door langdurige verstoring van een ontspannen ademhaling ontstaan vaak allerlei lichamelijke klachten.

Ademtherapie in combinatie met ontspanningstherapie helpt het onbewuste ademproces beter verlopen. Uw dagelijks functioneren kan hierdoor enorm verbeteren. Tijdens de therapie leert u voelen dat het hele lichaam betrokken is bij het ademen.

► Indicaties voor ademtherapie kunnen zijn: hyperventilatie, Angst- en paniekstoornissen, slecht slapen, stress of spanningen.

► Bekkenfysiotherapie

De bekkenfysiotherapeut is er voor vrouwen en mannen die problemen hebben in het gebied van het bekken, de lage rug, buik en bekkenbodem.

► Voor welke klachten kunt u bij de bekkenfysiotherapeut terecht?

De bekkenfysiotherapeut helpt bij het leren herkennen, trainen en ontspannen van de spieren rondom het bekken. Een stoornis in de spieren van de bekkenbodem kunnen lijden tot plas of ontlastingsklachten of kunnen zorgen voor problemen op seksueel gebied. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de volgende klachten:

• Plasklachten: urineverlies, overactieve blaas, niet goed leeg kunnen plassen, moeite met het op kunnen houden van urine.
• Ontlastingsklachten: Moeite met het ophouden van ontlasting, obstipatie, buikpijnklachten.
• Verzakkingsklachten: verzakking van de baarmoeder, blaas of darmen.
• Klachten rondom de zwangerschap of bevalling.
• Pijnklachten in het bekkengebied of onderbuik.
• Seksuele disfuncties, zowel bij mannen als vrouwen.
• Bekken of stuitklachten.
• Pre- en postoperatief, zoals bij een baarmoederverwijdering of prostaatverwijdering.

► Behandeling

Na de intake en het lichamelijk onderzoek zal er in overleg met u een behandelplan opgesteld worden. De behandeling is in de meeste gevallen gericht op het leren bewust worden van de bekkenbodemspieren en deze op de juiste manier inzetten. Daarnaast zullen er waar nodig is adviezen gegeven worden gericht op toiletgedrag of eet- en drinkgedrag.

► Inwendig onderzoek

Een bekkenfysiotherapeut is bevoegd en deskundig om een inwendig onderzoek te doen. Dit wordt altijd in toestemming met de patiënt gedaan en op basis van deze bevindingen wordt er een gericht behandelplan opgesteld.

► Verwijzing en vergoeding

Voor bekkenfysiotherapie geldt, net als voor de andere vormen van fysiotherapie dat het via DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie) toegankelijk is. In de meeste gevallen wordt u doorverwezen vanuit de huisarts, verloskundige of specialist.
Bekkenfysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voor behandeling van urineverlies is een vergoeding van 9 behandelingen uit de basisverzekering mogelijk. Bij de meeste zorgverzekeraars is hiervoor een verwijzing vanuit de specialist of huisarts nodig. Voor vergoeding vanuit de basisverzekering geldt wel, dat eerst het eigen risico belast wordt.

► Mocht u zich in deze klachten herkennen of heeft u vragen over wat bekkenfysiotherapie voor uw klachten kan betekenen, neem dan contact met ons op!

De bekkenfysiotherapeut bij ons in de praktijk is Anouk Zwarteveld.

► Claudicatio Intermittens

Claudicatio Intermittens betekent letterlijk ‘mank lopen’ en wordt in Nederland ook wel ‘etalagebenen’ genoemd. Etalagebenen is de volksterm voor symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden, ofwel claudicatio intermittens. Hierbij voeren de slagaders in uw benen te weinig zuurstof aan voor de spieren die u gebruikt bij het lopen. Dit komt omdat deze slagaderen vernauwd zijn. Een vernauwing ontstaat door slagaderverkalking.

► Behandeling

Uit onderzoek is gebleken dat looptraining de meest succesvolle behandelmethode is voor een patiënt met claudicatio intermittens.  Samen met een van onze fysiotherapeuten, die gespecialiseerd is in claudicatio intermittens, stelt u samen een behandelplan op naar aanleiding van de resultaten uit het fysiotherapeutisch onderzoek én u eigen doelen. Ter ondersteuning worden er een aantal vragenlijsten afgenomen. Tijdens de trainingsperiode wordt er regelmatig gemeten om het effect van de looptraining te bepalen. De eerste weken wordt u intensief begeleid, zo’n 2 tot 3 keer per week. Het trainingsschema bestaat niet alleen uit lopen, maar ook uit fietsen, spierversterkende oefeningen en indien nodig aanpassing van het looppatroon. Daarna wordt de begeleiding langzaam afgebouwd en gaat u zelfstandig trainen. Voor het behoud van het behaalde resultaat is het uitermate belangrijk om dit trainingsschema dagelijks te onderhouden en een gezonde leefstijl te ontwikkelen.

bron: www.etalagebenen.nl

► De diagnose Claudicatio Intermittens wordt gesteld door een arts aan de hand van een lichamelijk onderzoek en door middel van het meten van een enkel-arm index.

Bij dit laatstgenoemde onderzoek wordt de bloeddruk in beide armen en benen gemeten.

► Geriatrie Fysiotherapie

In Nederland hebben we te maken met toenemende vergrijzing. Naarmate mensen ouder worden, is de kans groter dat ze klachten krijgen of minder mobiel zijn. Kort gezegd: ouderdom komt met gebreken. Dat geldt zeker voor mensen die niet meer voldoende (kunnen) bewegen. Speciaal voor kwetsbare ouderen en voor mensen op hoge leeftijd met complexe gezondheidsproblemen, is er de geriatriefysiotherapeut.

De geriatriefysiotherapeut behandelt bijvoorbeeld ook patiënten met ouderdomsverschijnselen die worden veroorzaakt door een ziekte of een aandoening. Denk hierbij aan een beroerte, dementie, COPD of een gebroken heup, maar ook valpreventie is een veel voorkomend probleem waar de therapeut met u mee aan de slag kan gaan.

► Behandeling

De geriatriefysiotherapeut heeft specifieke kennis over ouderen en daarbij behorende ziektebeelden. De fysiotherapeut geeft inzicht in uw aandoening, inventariseert uw gezondheidsprobleem en gaat hier samen met u mee aan de slag. Hij/zij informeert patiënten en hun naasten over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, de dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. De behandeling bestaat vooral uit oefentherapie en adviezen om zo zelfstandig en mobiel mogelijk te blijven.

► Ouderdom komt met gebreken. Dat geldt zeker voor mensen die niet meer voldoende (kunnen) bewegen.

► De behandeling bij geriatrie bestaat vooral uit oefentherapie en adviezen om zo zelfstandig en mobiel mogelijk te blijven.

► Handtherapie

De hand, pols en onderarm zitten ingewikkeld in elkaar. Door de complexe anatomie bent u in staat om de hand op eindeloos veel verschillende manieren te bewegen: van fijn motorische bewegingen zoals schrijven tot het leveren van veel kracht.

► Wat is handtherapie?

Handtherapie is een specialisatie binnen fysiotherapie en ergotherapie. De therapeut heeft na de basisopleiding tot fysiotherapeut of ergotherapeut de opleiding tot handtherapeut gevolgd en houdt zich bezig met aandoeningen aan o.a. botten, gewrichten, spieren, pezen, zenuwen en huid van hand, pols en onderarm. De behandeling bestaat in overleg met u uit de volgende onderdelen: littekenbehandeling, verbetering van beweeglijkheid van gewrichten, oefeningen ter verbetering van spierkracht en coördinatie, aanmeten en adviseren van spalken en braces, advies over de inzet van de hand tijdens dagelijkse activiteiten en evaluatie van het behandelproces.

► Mogelijke aandoeningen waarbij handtherapie ingezet kan worden:

• fracturen
• peesontstekingen
• triggerfinger
• Mallet finger
• peesruptuur
• overbelasting
• RSI
• CANS
• tenniselleboog
• golferselleboog
• ziekte van De Quervin
• CTS
• arthrose
• skiduim.

► Fysiotherapie bij kaakklachten

Pijn of vermoeidheid van de kauwspieren? Kunt u de mond niet goed openen of sluiten? Pijnlijke of knappende kaakgewrichten?

Het zijn allemaal verschijnselen die kunnen duiden op een slecht bewegend kaakgewricht. Maar ook oorpijn, hoofdpijn en nekpijn kunnen te maken hebben met stoornissen in het kauwstelsel. 

► Oorzaak

De oorzaak van dit soort problemen ligt vaak bij een asymmetrische lenigheid van een van de kaakgewrichtjes, nekwervels of in een te hoog stressniveau. Zelf kunt u kauwgom vermijden, niet op de buik slapen, pijn vermijden door minder grote happen te nemen of met minder kracht te bijten.

► Wij kunnen u helpen door het normale bewegingsritme van het kaakgewricht te herstellen, op u toegespitste oefeningen te geven of te begeleiden bij ontspanningsoefeningen.

► Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar met een achterstand in hun lichamelijke ontwikkeling of met problemen van vaardigheden van het bewegingsapparaat. Ook het behandelen van problemen op sociaal-emotioneel vlak behoort tot de kinderfysiotherapeut.

► Behandeling

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Kinderen leren hun motorische vaardigheden verbeteren en ontwikkelen. De kinderfysiotherapeut is er in gespecialiseerd de therapie aan te bieden op het niveau dat past bij het kind. De ouders worden betrokken bij de therapie zodat deze hun kind thuis kunnen begeleiden in de ontwikkeling van de nieuwe vaardigheden. omdat er vaak geoefend moet worden.

De kinderfysiotherapeut werkt samen met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, zoals een diëtist, logopedist, kinderpsycholoog, leerkracht of pedagoog zodat de behandeling zo optimaal mogelijk verloopt.

► De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen, ouders en leerkrachten, zodat ze weer snel deel kunnen nemen aan de gewenste activiteiten.

► Manuele Therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Binnen de opleiding is er extra kennis opgedaan van de anatomie en het bewegingsgedrag van gewrichten, in het bijzonder van de wervelkolom. Daarnaast is de manueel therapeut goed in staat om analyses te maken van een gehele bewegingsketen. Dit houdt in dat bijvoorbeeld een beperking in de wervelkolom klachten van de schouder in stand kan houden.

► Behandeling

Binnen de manuele therapie zijn er een aantal specifieke technieken, die in de gewrichten worden toegepast. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het maken van een korte beweging met een hoge snelheid waarbij het gewricht eindstandig wordt bewogen (High Velocity Thrust-technieken). Daarnaast kan het verdere behandelprogramma bestaan uit instructies, adviezen en oefeningen ter bevordering van de spierkracht en coördinatie.

► De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: door een directe toename van de beweeglijkheid van het gewricht kan er snel afname zijn van de pijn.

► Oedeemtherapie

Bij het ontstaan van een disbalans tussen aan- en afvoer van vocht kan   oedeemtherapie zinvol zijn. Zo kan een arts, specialist of een gespecialiseerde verpleegkundige zoals een mamacare-verpleegkundige, de hulp inroepen van de oedeemtherapeut. Denk hierbij b.v. aan patiënten waarbij door de nabehandeling van tumoren het lymfestelsel beschadigd is, de (oudere) patiënt die niet of weinig loopt of de patiënt die afwijkingen heeft of een operatie heeft gehad aan de bloedvaten. In al deze gevallen kan de afvoer van vocht verstoord raken, zodat oedeem ontstaat. 

► Behandeling

De oedeemtherapeut zal eerst de aangedane regio bekijken en aftasten om een indruk te krijgen van de huid en het type oedeem. Vervolgens wordt de beweeglijkheid van de gewrichten bekeken en tot slot worden er omvangmetingen verricht. Met behulp van de omvangmetingen is het volume (de inhoud, dus de hoeveelheid vocht) van een arm of been in milliliters te berekenen.

Na het onderzoek wordt de behandeling gestart, waarmee de afvoer van vocht wordt bevorderd. De behandeling bestaat uit speciale massagetechnieken, compressietherapie, oefentherapie en het uitleg geven over de aandoening en de daaruit voortkomende adviezen en leefregels.

In veel gevallen zal de patiënt uiteindelijk een steunkous aangemeten krijgen, waarmee een nieuwe balans in de vochthuishouding gehandhaafd kan worden.

De indicaties (aandoeningen) waarbij oedeemtherapie wordt ingezet, staan meestal op de lijst voor chronische fysiotherapie. Daarom wordt fysiotherapie in deze gevallen vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen komen ten laste van (indien aanwezig) de aanvullende verzekering, mits fysiotherapie daarin is opgenomen (zie uw polis). De benodigde bandages/zwachtels en eventuele steunkousen worden ook vanuit de basisverzekering vergoed.

► Een specialisatie binnen de fysiotherapie is de oedeemtherapie, ook wel bekend onder de naam manuele lymfedrainage. Hoewel de manuele lymfedrainage een belangrijk onderdeel is van de totale behandeling, behoren ook nog andere onderdelen tot de oedeemtherapie.

► Nuttige links

N.V.F.L. (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie)
K.W.F. Kankerbestrijding
Borstkankervereniging Nederland
Lymfoedeem
Elastische kous

► Oefentherapie

Oefentherapie helpt u om een gezonde houding aan te leren en beter en soepel te bewegen. Een behandeling bij de oefentherapeut voorkomt, verlicht en verhelpt lichamelijke klachten die ontstaan door bijvoorbeeld blessures, stress, ziekte of spanning. en iyi slot oyunları

► Aandachtsgebied van de oefentherapeut

Het aandachtsgebied van de oefentherapeut kent veel overlappingen met die van de fysiotherapeut, daarom is de oefentherapeut in onze praktijk geïntegreerd. Tijdens de intake brengt de oefentherapeut uw persoonlijke situatie, dagelijkse activiteiten en uw bewegingsmogelijkheden uitgebreid in kaart. Dit wordt gedaan met een zorgvuldigheid die te vergelijken is met die van een akademische ghostwriter, die ook precies en nauwkeurig werkt om aan de specifieke behoeften van hun cliënten te voldoen. De fysiotherapeut en de oefentherapeut werken nauw samen om voor u een zo optimaal mogelijk behandelplan samen te stellen, zodat we dit eendrachtig kunnen nastreven.

► In onze praktijk is Katja Lasseur de oefentherapeut

Persoonlijke stukje Katja:

Mijn naam is Katja Lasseur, geboren in Utrecht en opgegroeid in Zeeland. Sinds 2013 woon ik in Den Haag. In 2019 ben ik afgestudeerd als oefentherapeut Mensendieck, ik heb de opleiding gevolgd op de Hogeschool van Amsterdam. Hiernaast heb ik de minor personal training afgerond en een tijd als trainer gewerkt in een sportcentrum in Leiden. Vanaf september zal ik de maandagen werkzaam zijn bij Fysiotherapie Meerzicht. In mijn vrije tijd ben ik graag hausarbeit schreiben lassen bezig met sporten zoals surfen, vechtsport, dans of fitness. Als ik zelf niet aan het sporten ben, kijk ik graag naar rugby of UFC. Ook hou ik van lezen, reizen en leuke uitstapjes maken met familie of vrienden.

► Parkinson

Mensen met de ziekte van Parkinson hebben te weinig dopamine in hun hersenen. Dat komt door een beschadiging van de zenuwcellen die dopamine aanmaken. Dopamine, een zogenaamde neurotransmitter, is nodig om signalen door te geven van de ene naar de andere hersencel. Het tekort aan dopamine kan problemen geven bij dagelijkse activiteiten zoals lopen, omdraaien in bed en praten. Ook kunnen geheugenstoornissen, slaapproblemen, depressies, concentratieproblemen en persoonlijkheidsveranderingen optreden. Andere veelvoorkomende klachten zijn pijn, incontinentie en stoornissen met de seksualiteit en de spijsvertering.

► Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen?

Als u problemen ervaart bij dagelijkse bewegingen, zoals lopen, opstaan uit een stoel en omrollen in bed, kunt u veel baat hebben bij fysiotherapie. Dat is ook het geval als uw conditie minder wordt of als u nek- of schouderklachten heeft. Contact met de fysiotherapeut is ook zinvol als u vaker valt en juist geneigd bent om minder te bewegen. Actief blijven heeft een positieve uitwerking op uw klachten en voorkomt nieuwe bijkomende klachten, zoals broze botten, verstopping of problemen met uw hart.

► Zelfstandigheid

Uw fysiotherapeut kijkt samen met u of fysiotherapie kan helpen bij het verminderen van de problemen die u ervaart. De behandeling kan bestaan uit hulp bij het onderhouden of opbouwen van uw conditie. Verder kunt u samen met uw fysiotherapeut werken aan de verbetering van specifieke dagelijkse activiteiten zoals lopen en het opstaan uit een stoel. U krijgt goede voorlichting, een essentieel onderdeel van de behandeling bij de ziekte van Parkinson. Op die manier kunt u ook op langere termijn, zonder uw fysiotherapeut, actief blijven. Het doel is immers het verbeteren of behouden van uw zelfstandigheid en veiligheid. De adviezen, behandeling en begeleiding worden afgestemd op uw situatie en op hoe ver Parkinson zich bij u ontwikkeld heeft.

► Het gaat erom dat u zich zo goed mogelijk in het dagelijks leven kunt blijven bewegen en dat u op een verantwoorde manier actief blijft. Het is vooral belangrijk om tijdig actie te ondernemen. Wacht niet tot uw conditie verminderd is, maar houd deze op peil. Zorg dat u voldoende blijft bewegen.

Behandelingen Fysiotherapie Meerzicht Zoetermeer

► Vraag naar de mogelijkheden bij een van onze collega’s!

► Shockwave

► Shockwave therapie kan ingezet worden voor de volgende klachten:

► Hielpijn(hielspoor)
► Chronische schouderklachten met en zonder kalkafzetting
► Kniepeesklachten(jumpersknee)
► Achillespeesklachten
► Tennis of golferselleboog

Shockwave therapie is een techniek waarbij met schokgolven (geluidsgolven) pijnlijke zones worden behandeld. Deze geluidsimpulsen verplaatsen zich via een apparaat, door middel van een speciale behandelkop, vanaf de buitenkant van het lichaam naar het gebied dat wordt behandeld. Daardoor wordt de stofwisseling en de bloedcirculatie van het pijnlijke gebied verbeterd, het lichaam wordt gestimuleerd om zichzelf te herstellen en de pijn zal daardoor afnemen. Het is dus een manier om het zelf genezend vermogen van het lichaam te prikkelen. Daarnaast kan shockwave helpen bij het verminderen/oplossen van verkalkingen.

Na de intake en het lichamelijk onderzoek, eventueel ondersteunt met echografie, wordt de locatie van het te behandelen gebied bepaald. De schokgolven worden vervolgens via een behandelkop op het probleemgebied gericht. Per behandeling duurt dit ongeveer 5 tot 10 minuten.

 • Behandeling zonder medicijnen of chirurgie
 • Na 4 of 5 behandelingen meldt 80% van de patiënten duidelijk merkbare of volledige pijnvermindering
 • Een behandeling duurt slechts kort
 • Vaak pijnverzachting en herstel van bewegelijkheid al na een paar dagen
 • Weinig bijwerkingen, wel kan er na de behandeling een lichte zwelling of roodheid ontstaan.
 • Een injectie of operatie kan voorkomen worden.

► Dry Needling

► Dry Needling is een relatief nieuwe behandelmethode van de fysiotherapeut, afkomstig uit Canada.

Door middel van een speciale techniek worden spieren met een dun naaldje aangeprikt en die raken op die manier snel en langdurig ontspannen.

Bij Dry Needling wordt eenzelfde soort naaldje gebruikt als bij acupunctuur, waarmee kortdurend een zogenaamd ‘triggerpoint’ in de spier wordt geprikkeld.

Een triggerpoint is een verkrampt plekje in een spier dat naast lokale drukpijn ook vaak gerefereerde / uitstralende pijn in een bepaalde zone veroorzaakt. Een triggerpoint wordt nog wel eens een ‘spierknoopje’ genoemd.

► Triggerpoints kunnen zich uiten door:

 • Pijn en stijfheid lokaal in de spier
 • Klachten “op afstand”, zoals tintelingen of pijn in arm of been, hoofdpijn of duizeligheid
 • Bewegingsbeperkingen in bijbehorende gewrichten
 • Verkorte spieren
 • Verminderde kracht in betrokken spieren
 • Pijnontwijkend gedrag: je gaat anders bewegen of neemt een andere houding aan

► Hoe kunnen Triggerpoints ontstaan?

 • Acuut: bijvoorbeeld door een verkeerde beweging of een ongeval
 • Chronisch: door een langdurig verkeerde houding
 • Langdurige overbelasting van bijvoorbeeld arm, schouder en/of nek zoals bij gebruik van de computer
 • Overbelasting en/of blessures bij sporters
 • Verkramping van spierweefsel zoals bij een meniscusletsel of een hernia
 • Langdurige afwezigheid van beweging bijvoorbeeld door gips of een sling
 • Psychologische factoren zoals stress en depressie
 • Voetafwijkingen of verschillen in beenlengte bijvoorbeeld ontstaan na een botbreuk

Het inbrengen van de naald voelt u bijna niet. Als het juiste triggerpoint wordt aangeprikt, spant de spier zich lokaal even aan. Dat geeft kortdurend een soort krampgevoel op die plaats. Daarna ontspant de spier zich weer en doorgaans kunt u zich dan gemakkelijker bewegen. Vaak voelt het behandelde gedeelte wel wat stijf en/of vermoeid aan, maar dit is meestal van korte duur.

Dry needling is een onderdeel van de totale fysiotherapeutische behandeling. Afhankelijk van uw klachten en de handelingen die de fysiotherapeut verder verricht, krijgt u gerichte oefeningen en/of adviezen mee.

Bij Fysiotherapie Meerzicht is dry needling een onderdeel van de normale fysiotherapeutische behandeling en wordt indien u voor fysiotherapie in uw aanvullende pakket bent verzekerd, gewoon vergoed.

Indien u geen aanvullende verzekering hebt, wordt voor de behandelingen waarin Dry Needling wordt gebruikt, ons normale tarief voor fysiotherapie gerekend.

► Medical Taping

► Bij sportblessures, oedeem, ontstekingen en overbelastingsklachten

Medical taping kan toegepast worden bij tal van klachten. Zo wordt het gebruikt bij sportblessures, oedeem, ontstekingen en overbelastingsklachten. Ook kan het ondersteuning bieden bij houdingscorrecties.

Medical taping is een techniek waarbij met elastische tape het lichaamseigen herstelproces wordt geactiveerd. De tape wordt onder een bepaalde mate van rek aangebracht op een spier of pijnlijk gebied, waardoor er een liftende werking op de huid optreedt. Daardoor ontstaat direct een drukvermindering en worden bloedcirculatie en lymfeafvoer hersteld. De tape ondersteunt de spierfunctie zonder de beweging te beperken.

 • Vermindering van pijn
 • Vermindering van overmatige spierspanning
 • Verbetering van normale spierspanning
 • Verbetering van bloedcirculatie en lymfeafvoer
 • Verbetering van stabiliteit in gewrichten

► Echografie

► Kijk gelijk mee

Als de behandelaar zelf het onderzoek uitvoert bij de patiënt, ziet hij onmiddellijk de bewegende beelden, dit in tegenstelling tot röntgenopnames en MRI welke slechts stilstaande beelden opleveren.

Echografie bij spieren en gewrichten (Musculo-Skeletal ultrasound) biedt tegen lage kosten een veilige, snelle methode om diagnostische informatie te krijgen van het bewegingsapparaat. Echografie levert bewegende beelden op zodat problemen tijdens specifieke bewegingen aan het licht komen.

 • Calcificaties
 • Rupturen
 • Vochtophopingen
 • Dislocaties
 • Cysten
 • Laesies

Het gebruik van echografie binnen onze fysiotherapie praktijk heeft als doel om visueel inzicht te krijgen in de klachten van de patiënt. Hierdoor kan er sneller een diagnose worden gesteld en daarmee de beste behandeling worden voorgesteld.

Tijdens de behandelingen kan met behulp van echografie regelmatig visuele feedback worden verkregen over de ontwikkeling van de aandoening en het gevolgde beleid. Indien nodig kan het beleid tussentijds worden aangepast naar aanleiding van de in beeld gebrachte resultaten.

Team Fysiotherapie Meerzicht Zoetermeer

Anouk Zwarteveld
Diana Ketelaars
Guido de Rijk
Jasper de Koning
Joey Inge
Joey van Eeden
Marloes de Rijk
Martin Vermeulen
Perry Paauw Fysio Fysiotherapie Meerzicht
Tessa Fleury
Thomas Eijgendaal Fysio Fysiotherapie Meerzicht
Viresh Khoesial

wij helpen waar u niet verder kunt

Kwaliteit


► Hoe is de kwaliteit van de Fysiotherapie Meerzicht in Zoetermeer gewaarborgd?

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen worden gebruikt. Wie de officiële studie fysiotherapie heeft afgerond en staat ingeschreven in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.

► De registerfysiotherapeut:
zekerheid over kwaliteit.

Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure, wetenschappelijk onderzoek en gedegen nascholing.

Wij zijn allen geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF.

Trainen bij Fysiotherapie Meerzicht in Zoetermeer

Buiten het trainen in de behandelingen op afspraak met uw fysiotherapeut kunt u daarnaast ook in een andere vorm gebruik maken van de faciliteiten in onze oefenzaal.

Daarbij heeft u de keuze uit een aantal verschillende abonnementsvormen. U kunt ervoor kiezen om geheel zelfstandig te trainen, trainen in een groep onder leiding van een fysiotherapeut of trainen in een groep met een personal trainer. Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.

► Trainen met Fysiotherapeut

Indien u onder deskundige begeleiding aan uw gezondheid wilt werken of u hebt een blessure (gehad) en u kunt of mag niet alle oefeningen doen, kunt u gedurende een uur per keer onder begeleiding van een fysiotherapeut trainen op afspraak.

1x per week trainen:

► Per maand: € 42,50

2x per week trainen:

► Per maand: € 72,50

3x per week trainen:

► Per maand: € 97,50

Indien u onder deskundige begeleiding aan uw gezondheid wilt werken of u hebt een blessure (gehad) en u kunt of mag niet alle oefeningen doen, kunt u gedurende een uur per keer onder begeleiding van een fysiotherapeut trainen op afspraak.

1x per week trainen:

► Per maand: € 42,50

2x per week trainen:

► Per maand: € 72,50

3x per week trainen:

► Per maand: € 97,50

Valpreventie kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van vallen. Ouderen hebben een grotere kans op vallen, vaak met botbreuken ten gevolg. Door een screening van belangrijke risicofactoren kunnen ouderen met een verhoogd valrisico worden opgespoord en behandeld. Op basis van een aanvullende uitgebreide analyse kunnen gerichte maatregelen worden genomen. Door middel van training, gericht op kracht, conditie, evenwicht en stabiliteit, verbetert het bewegen, de balans en het vertrouwen in bewegen. Hierdoor neemt het valrisico af. Een gefaseerde en multifactoriële aanpak bij ouderen met een verhoogd valrisico: dát werkt bij valpreventie!

Heeft u interesse neem dan contact op met de praktijk zodat wij de specifieke wensen in kaart kunnen krijgen.

De kosten worden veelal vergoed door uw verzekering, mits u een aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie.

Binnen deze small group les traint u met name uw buik- en rugspieren, verbetert u uw houding en stabiliteit van de “core” spieren. Deze les is aan te raden voor mensen die preventief te werk willen gaan, regelmatig episodes van rugklachten ervaren of in de laatste fase van herstel zijn na een periode van rugklachten.

De training wordt gegeven door onze personal trainer en duurt ongeveer 45 minuten.

1x per week:

► Per maand: € 35

2x per week:

► Per maand: € 65

► Zwangerfit® is een actieve cursus voor zwangere vrouwen en pas bevallen moeders.

Een vroegtijdige opbouw en onderhoud van conditie draagt bij aan een voorspoedige zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Wanneer een zwangere vrouw in goede conditie is, zal zij minder snel last hebben van zwangerschapsgerelateerde klachten, de conditie wordt gehandhaafd en na de bevalling zal het lichaam ook sneller herstellen.  Vanaf de 16e week van de zwangerschap tot aan de bevalling kan er deelgenomen worden. Vanaf 4-6 weken na de bevalling kan er weer gestart worden met het oppakken van de trainingen. De coachinglessen bieden houvast om beter inzicht te krijgen in het verloop van de zwangerschap en de bevalling.

► Voor wie?

 • Zwangere vrouwen vanaf week 16
 • Moeders 4-6 weken na de bevalling

► waar bestaat de training uit?

 • Spierversterkende oefeningen
 • bekkenbodemoefeningen
 • Conditietraining
 • Stabilisatie / coördinatie
 • Ademhalingsoefeningen & ontspanningsoefeningen
 • Theoretische begeleiding

De intake en de training zelf worden gegeven door een gespecialiseerde fysiotherapeute. De intake wordt individueel afgenomen en zal bestaan uit een vragenformulier en een aantal testjes om het beginniveau te bepalen. Indien er klachten op het gebied van de zwangerschap of bekken & bekkenbodem aanwezig zijn (of ontstaan tijdens de zwangerschap,) dan zal hier rekening mee gehouden worden en zal er beoordeeld worden of verdere fysiotherapeutische behandeling nodig is. Er kan op ieder niveau getraind worden.

► Coaching lessen

De coachinglessen zullen zich richten op onderwerpen zoals processen en beleving rondom de zwangerschap, functie van bekken & bekkenbodem, houding & beweging en ademhalingstechnieken.

► Wanneer?

Voor informatie over de trainingstijden en coachinglessen kun je contact opnemen met ons.

► Kosten

Trainingen

►€ 120 voor 10 trainingen

Coaching lessen

 € 55 voor 4 coaching lessen.

►Totaalpakket: 10 trainingen en 4 coaching lessen voor € 170.

Er zijn zorgverzekeringen die deze kosten vergoeden. Vraag bij de zorgverzekering na of je in aanmerking komt hiervoor.

► Personal Training

Eén op één trainen met een personal trainer; een trainingsprogramma van 60 minuten is volledig afgestemd op uw behoefte(n) en wensen. In onze oefenzaal of buiten.

► 5-Rittenkaart: € 175

► 10-Rittenkaart: € 350, 11e keer gratis!

Indien u onder begeleiding wilt sporten zonder dat u grote lichamelijke klachten heeft, is dit een geschikt abonnement voor u. U komt op afspraak ca. 45 minuten trainen o.l.v. onze personal trainer.

1x per week trainen:

► Per maand: € 37,50

2x per week trainen:

► Per maand: € 67,50

3x per week trainen:

► Per maand: € 92,50

Indien u onder begeleiding van een personal trainer wilt sporten is dit een geschikt abonnement voor u. U komt op afspraak ca. 45 minuten trainen onder leiding van onze personal trainer. De trainingen worden per persoon aangepast qua intensiteit.

1x per week trainen:

► Per maand: € 37,50

2x per week trainen:

► Per maand: € 67,50

3x per week trainen:

► Per maand: € 92,50

Small Group training buiten. Een allround training met losse attributen en eigen lichaamsgewicht, gericht op kracht en uithoudingsvermogen. U komt op afspraak ca. 45 minuten trainen onder leiding van onze personal trainer.

1x per week trainen:

► Per maand: € 37,50

2x per week trainen:

► Per maand: € 67,50

3x per week trainen:

► Per maand: € 92,50

► Sporten Kids en Jeugd

Er wordt (meestal) buiten op een speelse manier aan stabiliteit, kracht, coördinatie en uithoudingsvermogen gewerkt onder begeleiding van onze personal trainer.

Vanwege de nauwe samenwerking tussen onze kinderfysiotherapeute en onze personal trainer kunnen specifieke doelen worden opgesteld.

► Vanaf 8 jaar

► Outdoor

► Wanneer

Woensdagmiddag – 15 tot 16 uur

► Kosten

1 x per week € 20

► Gratis Proefles

Dit is een allround training voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die graag op een verantwoorde manier aan fitness willen doen. Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkeling en groei ten aanzien van belasting door fitness. De training wordt door onze personal trainer gegeven.

► Tussen 12-18 jaar

► Wanneer

Woensdagmiddag – 16 tot 17 uur

► Kosten

1x per week € 20

► Met proefles

► Zelfstandig Trainen

Bij dit abonnement traint u zelfstandig zonder begeleiding. Dat kan bij ons gedurende openingstijden van de praktijk, op maandag tot en met vrijdag.

► 10-Rittenkaart: € 42,50

Bij dit abonnement traint u zelfstandig zonder begeleiding, zo vaak u wilt. Dat kan bij ons gedurende openingstijden van de praktijk tot 9 uur ’s ochtends, op maandag tot en met vrijdag.

► Per maand: € 42,50

Extra Zorg bij Fysiotherapie Meerzicht in Zoetermeer

► Dieet is Topsport

Dieetistopsport is een (sport)diëtistenpraktijk met vestigingen in de Zoetermeer en Leiden. Wij zijn gediplomeerde en gekwalificeerde diëtisten en sportdiëtisten.

► Afspraak maken

Wanneer u een afspraak wilt maken met een diëtist of sportdiëtist van Dieetistopsport kunt dit telefonisch (06 – 40 04 79 87) of per email (info@dieetistopsport.nl) doen.

► RondOm Podotherapeuten

Binnen Gezondheidscentrum Meerzicht wordt gestreefd naar een multidisciplinaire samenwerking. Dit om in de eerste lijn een optimale zorg voor de patiënt aan te bieden. De podotherapie in Gezondheidscentrum Meerzicht wordt verzorgd door RondOm Podotherapeuten.

► Afspraak maken

Voor meer informatie en het maken van afspraken kunt u bellen naar het secretariaat van de praktijk, te bereiken op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur op het centrale telefoonnummer 088-1180500.

U kunt ook zelf een afspraak maken, zonder hulp van de secretaresse, via de webagenda op de website.

► Babymassage

Voor de geboorte wordt je kindje omgeven door de baarmoeder. Door ieder beweging die je maakt, wordt je kindje gewiegd, gemasseerd en bewogen, dit geeft geborgenheid en heeft een rustgevend effect.

Na de geboorte is alles anders en dat is wennen voor je baby! Ze zijn erg gevoelig voor aanraking, aandacht en rust. Aanraken is het eerste communicatiemiddel van een baby. Het speelt een belangrijke rol in de relatie tussen jou en jouw baby. Je leert elkaar zo beter begrijpen en je kan beter helpen wanneer er ongemakken zijn. Deze aspecten komen samen wanneer je jouw baby masseert.

► Voor wie?

De cursus is bedoeld voor baby’s tussen twee en acht maanden oud. De groepsgrootte bedraagt maximaal vijf baby’s met een ouder per baby erbij.

► Lessen

De cursus babymassage bestaat uit vier lessen van ongeveer een uur. Hierbij leer je zelf jouw baby te masseren en krijg je achtergrondinformatie over de positieve effecten van massage.

► Kosten

De kosten voor de cursus babymassage bedragen € 55.

► Cursustijden

Voor informatie over de lestijden en data kun je contact opnemen via ons telefoonnummer of e-mailadres.

► Tijdens de cursus babymassage leer je zelf jouw baby masseren. De methode is afgeleid van een eeuwenoude, eenvoudige en effectieve methode om je baby en jezef een ontspannen gevoel te bezorgen.

► Zwangerfit®

Een vroegtijdige opbouw en onderhoud van conditie draagt bij aan een voorspoedige zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Wanneer een zwangere vrouw in goede conditie is, zal zij minder snel last hebben van zwangerschaps-gerelateerde klachten, de conditie wordt gehandhaafd en na de bevalling zal het lichaam ook sneller herstellen.

Door je lichaam fit te houden, blijft er genoeg energie over voor de baby! Vanaf de 16e week van de zwangerschap tot aan de bevalling kan er deelgenomen worden. Vanaf 4-6 weken na de bevalling kan er weer gestart worden met het oppakken van de trainingen. De coachinglessen bieden houvast om beter inzicht te krijgen in het verloop van de zwangerschap en de bevalling.

► Voor wie?

Zwangere vrouwen vanaf de 16e week in de zwangerschap tot aan de bevalling en voor kersverse moeders vanaf 4-6 weken na de bevalling.

► Inhoud training

De training vindt plaats in kleine groepjes van ongeveer 6-8 deelneemsters en duurt 1 uur. De lessen bestaan uit warming-up, handhaving /verbetering van conditie, functionele spierversterking, trainen van stabiliteit en coördinatie, ademhalingstechnieken, aandacht voor bekkenbodem, ontspanning en cooling-down. De coachinglessen zullen zich richten op onderwerpen zoals processen en beleving rondom de zwangerschap, functie van bekken & bekkenbodem, houding & beweging en ademhalingstechnieken.

De intake en de training zelf worden gegeven door een gespecialiseerde fysiotherapeute. De intake wordt individueel afgenomen en zal bestaan uit een vragenformulier en een aantal testjes om het beginniveau te bepalen. Indien er klachten op het gebied van de zwangerschap of bekken & bekkenbodem aanwezig zijn (of ontstaan tijdens de zwangerschap,) dan zal hier rekening mee gehouden worden en zal er beoordeeld worden of verdere fysiotherapeutische behandeling nodig is. Er kan op ieder niveau getraind worden.

► Zwangerfit® is een actieve cursus voor zwangere vrouwen en pas bevallen moeders.

 • Zwangere vrouwen vanaf week 16
 • Moeders 4-6 weken na de bevalling
 • Spierversterkende oefeningen
 • Conditietraining
 • Stabilisatie / coördinatie
 • Ademhalingsoefeningen & ontspanningsoefeningen
 • Theoretische begeleiding

► Wanneer?

Voor informatie over de trainingstijden en coachinglessen kun je contact opnemen met ons.

► Kosten

De kosten bedragen € 120 voor 10 trainingen, coaching lessen bedragen € 55 voor 4 coaching lessen.

Totaalpakket: 10 trainingen en 4 coaching lessen voor € 170.

Er zijn zorgverzekeringen die deze kosten vergoeden. Vraag bij de zorgverzekering na of je in aanmerking komt hiervoor.

Nieuws Fysiotherapie Meerzicht in Zoetermeer

► Blog

Fysiotherapie Meerzicht Zoetermeer Vacature Fysiotherapeut

Vacature Fysiotherapeut

Fysiotherapie Meerzicht in Zoetermeer is op zoek naar een collega Fysiotherapeut die enthousiast, leergierig en flexibel is voor 18-24 uur per week met eventuele uitbreidingsmogelijkheden. Dagen en tijden zijn in nader overleg overeen te komen.
Fysiotherapie open meerzicht Zoetermeer

Wij helpen u herstellen van COVID-19 in Zoetermeer

Wanneer u aan het herstellen bent van een COVID-19 besmetting is het belangrijk dat u zo snel mogelijk gebruik kunt maken van de juiste zorg, ook in Zoetermeer Meerzicht. Na een besmetting, al dan niet na een ziekenhuisopname, is het belangrijk om te starten met het opbouwen van uw conditie en spierkracht. Daarnaast zijn ademhalingstechnieken om zuurstofopname te optimaliseren van belang om het herstel te bevorderen.

Contact Fysiotherapie Meerzicht in Zoetermeer

►Afspraak maken

U kunt bij Fysiotherapie Meerzicht een afspraak maken met of zonder
verwijsbrief van uw huisarts.

Openingstijden in Zoetermeer zijn:

Maandag 6.45 – 21.30 uur
Dinsdag 7.30 – 21.00 uur
Woensdag 6.45 – 21.00 uur
Donderdag 7.30 – 20.00 uur
Vrijdag 6.45 – 18.00 uur
Zaterdag 9.00 – 14.00 uur

Om een afspraak te maken kunt u ons tijdens
openingstijden bereiken op 079-3210820.

Voor vragen kunt u ons ook mailen:
info@fysiotherapiemeerzicht.nl

► Route

Fysiotherapie Meerzicht
Uiterwaard 3i
2716 VA Zoetermeer

Onze praktijk is gelegen in het Gezondheidscentrum Meerzicht, dat zich direct naast het RandstadRail-station Meerzicht bevindt.
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid op de parkeerplaats tussen het gezondheidscentrum en het winkelcentrum Meerzicht.

Plan uw route naar Fysiotherapie Meerzicht op Google Maps.

Fysiotherapie Entree
Bredewater 26
2715 CA Zoetermeer

Vanaf 28 augustus 2023 zijn wij naast de locatie in het gezondheidscentrum Meerzicht ook te vinden zijn op het Bredewater 26 onder de naam Fysiotherapie Entree. Wij zijn gevestigd in het laatste gebouw aan het Bredewater op de begane grond in de linker vleugel van het pand. Hier hebben we naast 3 ruime behandel­­kamers ook een grote oefenzaal.

Plan uw route naar Fysiotherapie Entree op Google Maps.

Informatie Fysiotherapie Meerzicht in Zoetermeer

► Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) wil zeggen dat u zonder verwijsbrief van uw arts bij ons terecht kan. De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

► Financieel

In de basisverzekering wordt fysiotherapie alleen vergoed voor kinderen tot 18 jaar en vanaf de 21e behandeling bij een beperkt aantal (wettelijk vastgestelde) aandoeningen. De eerste 20 behandelingen worden ten laste gebracht (indien mogelijk) bij de aanvullende verzekering of komen voor uw eigen rekening.

In alle andere gevallen bent u voor vergoeding aangewezen op uw aanvullende verzekering. Iedere aanvullende verzekering kent zijn eigen dekking. Let daarom op uw verzekeringsvoorwaarden!

Kijk hiervoor bij vergoedingen overzicht fysiotherapie.

Bekijk ook onze betalingsvoorwaarden.

Indien u niet of niet voldoende aanvullend verzekerd bent, dient u na afloop van de behandeling af te rekenen aan onze balie. U kunt bij ons alleen pinnen.