► Contact
079 – 321 08 20
info@fysiotherapiemeerzicht.nl

Specialisaties

► Fysiotherapie

De fysiotherapeut is de deskundige op het gebied van het bewegend functioneren van het menselijk lichaam. Hij behandelt patiënten, die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen.

► De 1e behandeling

Een behandeling duurt ongeveer 25 minuten. Tijdens de eerste behandeling zal een gesprek plaatsvinden waarin het probleem wordt geïnventariseerd. Onderwerpen als ontstaanswijze en beloop van het probleem zullen aan bod komen, alsook uw werkzaamheden en overige dagelijkse activiteiten. Daarna zal een lichamelijk onderzoek worden verricht, zodat de klacht kan worden gelokaliseerd. Aan de hand hiervan wordt een diagnose vastgesteld. Indien er een indicatie is voor fysiotherapie zal met u worden besproken wat de mogelijkheden van behandeling zijn. Indien u zonder verwijsbrief bent gekomen, zal met uw toestemming, een verslag aan de huisarts worden gestuurd.

► Vervolg

De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben, zoals het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan of het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hem helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen. De behandeling kan onder meer bestaan uit een combinatie van mobilisaties, oefentherapie, shockwave, Dry Needling of massagetherapie. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. Ook de fysiotherapeut zet zijn deskundigheid op dit gebied in door middel van het adviseren en begeleiden van en bij activiteiten, die u dagelijks uitvoert.

► Ademtherapie en stressmanagement

Ademhalen is voor veel mensen iets vanzelfsprekends. Vaak zijn we ons niet eens bewust van onze ademhaling. 

► Ontspannen ademhaling

Emoties en spanningen kunnen direct van invloed zijn op uw ademhaling. Door langdurige verstoring van een ontspannen ademhaling ontstaan vaak allerlei lichamelijke klachten.

Ademtherapie in combinatie met ontspanningstherapie helpt het onbewuste ademproces beter verlopen. Uw dagelijks functioneren kan hierdoor enorm verbeteren. Tijdens de therapie leert u voelen dat het hele lichaam betrokken is bij het ademen.

► Indicaties voor ademtherapie kunnen zijn: hyperventilatie, Angst- en paniekstoornissen, slecht slapen, stress of spanningen.

► Claudicatio Intermittens

Claudicatio Intermittens betekent letterlijk ‘mank lopen’ en wordt in Nederland ook wel ‘etalagebenen’ genoemd. Etalagebenen is de volksterm voor symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden, ofwel claudicatio intermittens. Hierbij voeren de slagaders in uw benen te weinig zuurstof aan voor de spieren die u gebruikt bij het lopen. Dit komt omdat deze slagaderen vernauwd zijn. Een vernauwing ontstaat door slagaderverkalking.

► Behandeling

Uit onderzoek is gebleken dat looptraining de meest succesvolle behandelmethode is voor een patiënt met claudicatio intermittens.  Samen met een van onze fysiotherapeuten, die gespecialiseerd is in claudicatio intermittens, stelt u samen een behandelplan op naar aanleiding van de resultaten uit het fysiotherapeutisch onderzoek én u eigen doelen. Ter ondersteuning worden er een aantal vragenlijsten afgenomen. Tijdens de trainingsperiode wordt er regelmatig gemeten om het effect van de looptraining te bepalen. De eerste weken wordt u intensief begeleid, zo’n 2 tot 3 keer per week. Het trainingsschema bestaat niet alleen uit lopen, maar ook uit fietsen, spierversterkende oefeningen en indien nodig aanpassing van het looppatroon. Daarna wordt de begeleiding langzaam afgebouwd en gaat u zelfstandig trainen. Voor het behoud van het behaalde resultaat is het uitermate belangrijk om dit trainingsschema dagelijks te onderhouden en een gezonde leefstijl te ontwikkelen.

bron: www.etalagebenen.nl

► De diagnose Claudicatio Intermittens wordt gesteld door een arts aan de hand van een lichamelijk onderzoek en door middel van het meten van een enkel-arm index.

Bij dit laatstgenoemde onderzoek wordt de bloeddruk in beide armen en benen gemeten.

► Handtherapie

De hand, pols en onderarm zitten ingewikkeld in elkaar. Door de complexe anatomie bent u in staat om de hand op eindeloos veel verschillende manieren te bewegen: van fijn motorische bewegingen zoals schrijven tot het leveren van veel kracht.

► Wat is handtherapie?

Handtherapie is een specialisatie binnen fysiotherapie en ergotherapie. De therapeut heeft na de basisopleiding tot fysiotherapeut of ergotherapeut de opleiding tot handtherapeut gevolgd en houdt zich bezig met aandoeningen aan o.a. botten, gewrichten, spieren, pezen, zenuwen en huid van hand, pols en onderarm. De behandeling bestaat in overleg met u uit de volgende onderdelen: littekenbehandeling, verbetering van beweeglijkheid van gewrichten, oefeningen ter verbetering van spierkracht en coördinatie, aanmeten en adviseren van spalken en braces, advies over de inzet van de hand tijdens dagelijkse activiteiten en evaluatie van het behandelproces.

► Mogelijke aandoeningen waarbij handtherapie ingezet kan worden:

• fracturen
• peesontstekingen
• triggerfinger
• Mallet finger
• peesruptuur
• overbelasting
• RSI
• CANS
• tenniselleboog
• golferselleboog
• ziekte van De Quervin
• CTS
• arthrose
• skiduim.

► Fysiotherapie bij kaakklachten

Pijn of vermoeidheid van de kauwspieren? Kunt u de mond niet goed openen of sluiten? Pijnlijke of knappende kaakgewrichten?

Het zijn allemaal verschijnselen die kunnen duiden op een slecht bewegend kaakgewricht. Maar ook oorpijn, hoofdpijn en nekpijn kunnen te maken hebben met stoornissen in het kauwstelsel. 

► Oorzaak

De oorzaak van dit soort problemen ligt vaak bij een asymmetrische lenigheid van een van de kaakgewrichtjes, nekwervels of in een te hoog stressniveau. Zelf kunt u kauwgom vermijden, niet op de buik slapen, pijn vermijden door minder grote happen te nemen of met minder kracht te bijten.

► Wij kunnen u helpen door het normale bewegingsritme van het kaakgewricht te herstellen, op u toegespitste oefeningen te geven of te begeleiden bij ontspanningsoefeningen.

► Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar met een achterstand in hun lichamelijke ontwikkeling of met problemen van vaardigheden van het bewegingsapparaat. Ook het behandelen van problemen op sociaal-emotioneel vlak behoort tot de kinderfysiotherapeut.

► Behandeling

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Kinderen leren hun motorische vaardigheden verbeteren en ontwikkelen. De kinderfysiotherapeut is er in gespecialiseerd de therapie aan te bieden op het niveau dat past bij het kind. De ouders worden betrokken bij de therapie zodat deze hun kind thuis kunnen begeleiden in de ontwikkeling van de nieuwe vaardigheden. omdat er vaak geoefend moet worden.

De kinderfysiotherapeut werkt samen met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, zoals een diëtist, logopedist, kinderpsycholoog, leerkracht of pedagoog zodat de behandeling zo optimaal mogelijk verloopt.

► De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen, ouders en leerkrachten, zodat ze weer snel deel kunnen nemen aan de gewenste activiteiten.

► Manuele Therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Binnen de opleiding is er extra kennis opgedaan van de anatomie en het bewegingsgedrag van gewrichten, in het bijzonder van de wervelkolom. Daarnaast is de manueel therapeut goed in staat om analyses te maken van een gehele bewegingsketen. Dit houdt in dat bijvoorbeeld een beperking in de wervelkolom klachten van de schouder in stand kan houden.

► Behandeling

Binnen de manuele therapie zijn er een aantal specifieke technieken, die in de gewrichten worden toegepast. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het maken van een korte beweging met een hoge snelheid waarbij het gewricht eindstandig wordt bewogen (High Velocity Thrust-technieken). Daarnaast kan het verdere behandelprogramma bestaan uit instructies, adviezen en oefeningen ter bevordering van de spierkracht en coördinatie.

► De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar: door een directe toename van de beweeglijkheid van het gewricht kan er snel afname zijn van de pijn.

► Oedeemtherapie

Bij het ontstaan van een disbalans tussen aan- en afvoer van vocht kan   oedeemtherapie zinvol zijn. Zo kan een arts, specialist of een gespecialiseerde verpleegkundige zoals een mamacare-verpleegkundige, de hulp inroepen van de oedeemtherapeut. Denk hierbij b.v. aan patiënten waarbij door de nabehandeling van tumoren het lymfestelsel beschadigd is, de (oudere) patiënt die niet of weinig loopt of de patiënt die afwijkingen heeft of een operatie heeft gehad aan de bloedvaten. In al deze gevallen kan de afvoer van vocht verstoord raken, zodat oedeem ontstaat. 

► Behandeling

De oedeemtherapeut zal eerst de aangedane regio bekijken en aftasten om een indruk te krijgen van de huid en het type oedeem. Vervolgens wordt de beweeglijkheid van de gewrichten bekeken en tot slot worden er omvangmetingen verricht. Met behulp van de omvangmetingen is het volume (de inhoud, dus de hoeveelheid vocht) van een arm of been in milliliters te berekenen.

Na het onderzoek wordt de behandeling gestart, waarmee de afvoer van vocht wordt bevorderd. De behandeling bestaat uit speciale massagetechnieken, compressietherapie, oefentherapie en het uitleg geven over de aandoening en de daaruit voortkomende adviezen en leefregels.

In veel gevallen zal de patiënt uiteindelijk een steunkous aangemeten krijgen, waarmee een nieuwe balans in de vochthuishouding gehandhaafd kan worden.

De indicaties (aandoeningen) waarbij oedeemtherapie wordt ingezet, staan meestal op de lijst voor chronische fysiotherapie. Daarom wordt fysiotherapie in deze gevallen vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen komen ten laste van (indien aanwezig) de aanvullende verzekering, mits fysiotherapie daarin is opgenomen (zie uw polis). De benodigde bandages/zwachtels en eventuele steunkousen worden ook vanuit de basisverzekering vergoed.

► Een specialisatie binnen de fysiotherapie is de oedeemtherapie, ook wel bekend onder de naam manuele lymfedrainage. Hoewel de manuele lymfedrainage een belangrijk onderdeel is van de totale behandeling, behoren ook nog andere onderdelen tot de oedeemtherapie.

► Nuttige links

N.V.F.L. (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie)
K.W.F. Kankerbestrijding
Borstkankervereniging Nederland
Lymfoedeem
Elastische kous

► Parkinson

Mensen met de ziekte van Parkinson hebben te weinig dopamine in hun hersenen. Dat komt door een beschadiging van de zenuwcellen die dopamine aanmaken. Dopamine, een zogenaamde neurotransmitter, is nodig om signalen door te geven van de ene naar de andere hersencel. Het tekort aan dopamine kan problemen geven bij dagelijkse activiteiten zoals lopen, omdraaien in bed en praten. Ook kunnen geheugenstoornissen, slaapproblemen, depressies, concentratieproblemen en persoonlijkheidsveranderingen optreden. Andere veelvoorkomende klachten zijn pijn, incontinentie en stoornissen met de seksualiteit en de spijsvertering.

► Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen?

Als u problemen ervaart bij dagelijkse bewegingen, zoals lopen, opstaan uit een stoel en omrollen in bed, kunt u veel baat hebben bij fysiotherapie. Dat is ook het geval als uw conditie minder wordt of als u nek- of schouderklachten heeft. Contact met de fysiotherapeut is ook zinvol als u vaker valt en juist geneigd bent om minder te bewegen. Actief blijven heeft een positieve uitwerking op uw klachten en voorkomt nieuwe bijkomende klachten, zoals broze botten, verstopping of problemen met uw hart.

► Zelfstandigheid

Uw fysiotherapeut kijkt samen met u of fysiotherapie kan helpen bij het verminderen van de problemen die u ervaart. De behandeling kan bestaan uit hulp bij het onderhouden of opbouwen van uw conditie. Verder kunt u samen met uw fysiotherapeut werken aan de verbetering van specifieke dagelijkse activiteiten zoals lopen en het opstaan uit een stoel. U krijgt goede voorlichting, een essentieel onderdeel van de behandeling bij de ziekte van Parkinson. Op die manier kunt u ook op langere termijn, zonder uw fysiotherapeut, actief blijven. Het doel is immers het verbeteren of behouden van uw zelfstandigheid en veiligheid. De adviezen, behandeling en begeleiding worden afgestemd op uw situatie en op hoe ver Parkinson zich bij u ontwikkeld heeft.

► Het gaat erom dat u zich zo goed mogelijk in het dagelijks leven kunt blijven bewegen en dat u op een verantwoorde manier actief blijft. Het is vooral belangrijk om tijdig actie te ondernemen. Wacht niet tot uw conditie verminderd is, maar houd deze op peil. Zorg dat u voldoende blijft bewegen.

Behandelingen

► Vraag naar de mogelijkheden bij een van onze collega’s!

► Shockwave

► Shockwave therapie kan ingezet worden voor de volgende klachten:

► Hielpijn(hielspoor)
► Chronische schouderklachten met en zonder kalkafzetting
► Kniepeesklachten(jumpersknee)
► Achillespeesklachten
► Tennis of golferselleboog

Shockwave Therapie

Shockwave therapie is een techniek waarbij met schokgolven (geluidsgolven) pijnlijke zones worden behandeld. Deze geluidsimpulsen verplaatsen zich via een apparaat, door middel van een speciale behandelkop, vanaf de buitenkant van het lichaam naar het gebied dat wordt behandeld. Daardoor wordt de stofwisseling en de bloedcirculatie van het pijnlijke gebied verbeterd, het lichaam wordt gestimuleerd om zichzelf te herstellen en de pijn zal daardoor afnemen. Het is dus een manier om het zelf genezend vermogen van het lichaam te prikkelen. Daarnaast kan shockwave helpen bij het verminderen/oplossen van verkalkingen.

De behandeling

Na de intake en het lichamelijk onderzoek, eventueel ondersteunt met echografie, wordt de locatie van het te behandelen gebied bepaald. De schokgolven worden vervolgens via een behandelkop op het probleemgebied gericht. Per behandeling duurt dit ongeveer 5 tot 10 minuten.

De Voordelen van Shockwave Therapie

 • Behandeling zonder medicijnen of chirurgie
 • Na 4 of 5 behandelingen meldt 80% van de patiënten duidelijk merkbare of volledige pijnvermindering
 • Een behandeling duurt slechts kort
 • Vaak pijnverzachting en herstel van bewegelijkheid al na een paar dagen
 • Weinig bijwerkingen, wel kan er na de behandeling een lichte zwelling of roodheid ontstaan.
 • Een injectie of operatie kan voorkomen worden.

► Dry Needling

► Dry Needling is een relatief nieuwe behandelmethode van de fysiotherapeut, afkomstig uit Canada.

Door middel van een speciale techniek worden spieren met een dun naaldje aangeprikt en die raken op die manier snel en langdurig ontspannen.

Triggerpoint

Bij Dry Needling wordt eenzelfde soort naaldje gebruikt als bij acupunctuur, waarmee kortdurend een zogenaamd ‘triggerpoint’ in de spier wordt geprikkeld.

Een triggerpoint is een verkrampt plekje in een spier dat naast lokale drukpijn ook vaak gerefereerde / uitstralende pijn in een bepaalde zone veroorzaakt. Een triggerpoint wordt nog wel eens een ‘spierknoopje’ genoemd.

► Triggerpoints kunnen zich uiten door:

 • Pijn en stijfheid lokaal in de spier
 • Klachten “op afstand”, zoals tintelingen of pijn in arm of been, hoofdpijn of duizeligheid
 • Bewegingsbeperkingen in bijbehorende gewrichten
 • Verkorte spieren
 • Verminderde kracht in betrokken spieren
 • Pijnontwijkend gedrag: je gaat anders bewegen of neemt een andere houding aan

► Hoe kunnen Triggerpoints ontstaan?

 • Acuut: bijvoorbeeld door een verkeerde beweging of een ongeval
 • Chronisch: door een langdurig verkeerde houding
 • Langdurige overbelasting van bijvoorbeeld arm, schouder en/of nek zoals bij gebruik van de computer
 • Overbelasting en/of blessures bij sporters
 • Verkramping van spierweefsel zoals bij een meniscusletsel of een hernia
 • Langdurige afwezigheid van beweging bijvoorbeeld door gips of een sling
 • Psychologische factoren zoals stress en depressie
 • Voetafwijkingen of verschillen in beenlengte bijvoorbeeld ontstaan na een botbreuk

Behandeling

Het inbrengen van de naald voelt u bijna niet. Als het juiste triggerpoint wordt aangeprikt, spant de spier zich lokaal even aan. Dat geeft kortdurend een soort krampgevoel op die plaats. Daarna ontspant de spier zich weer en doorgaans kunt u zich dan gemakkelijker bewegen. Vaak voelt het behandelde gedeelte wel wat stijf en/of vermoeid aan, maar dit is meestal van korte duur.

Dry needling is een onderdeel van de totale fysiotherapeutische behandeling. Afhankelijk van uw klachten en de handelingen die de fysiotherapeut verder verricht, krijgt u gerichte oefeningen en/of adviezen mee.

Kosten

Bij Fysiotherapie Meerzicht is dry needling een onderdeel van de normale fysiotherapeutische behandeling en wordt indien u voor fysiotherapie in uw aanvullende pakket bent verzekerd, gewoon vergoed.

Indien u geen aanvullende verzekering hebt, wordt voor de behandelingen waarin Dry Needling wordt gebruikt, ons normale tarief voor fysiotherapie gerekend.

► Medical Taping

► Bij sportblessures, oedeem, ontstekingen en overbelastingsklachten

Medical taping kan toegepast worden bij tal van klachten. Zo wordt het gebruikt bij sportblessures, oedeem, ontstekingen en overbelastingsklachten. Ook kan het ondersteuning bieden bij houdingscorrecties.

Medical Taping

Medical taping is een techniek waarbij met elastische tape het lichaamseigen herstelproces wordt geactiveerd. De tape wordt onder een bepaalde mate van rek aangebracht op een spier of pijnlijk gebied, waardoor er een liftende werking op de huid optreedt. Daardoor ontstaat direct een drukvermindering en worden bloedcirculatie en lymfeafvoer hersteld. De tape ondersteunt de spierfunctie zonder de beweging te beperken.

Wat doet Medical Taping

 • Vermindering van pijn
 • Vermindering van overmatige spierspanning
 • Verbetering van normale spierspanning
 • Verbetering van bloedcirculatie en lymfeafvoer
 • Verbetering van stabiliteit in gewrichten

► Echografie

► Kijk gelijk mee

Als de behandelaar zelf het onderzoek uitvoert bij de patiënt, ziet hij onmiddellijk de bewegende beelden, dit in tegenstelling tot röntgenopnames en MRI welke slechts stilstaande beelden opleveren.

Echografie

Echografie bij spieren en gewrichten (Musculo-Skeletal ultrasound) biedt tegen lage kosten een veilige, snelle methode om diagnostische informatie te krijgen van het bewegingsapparaat. Echografie levert bewegende beelden op zodat problemen tijdens specifieke bewegingen aan het licht komen.

De Diagnose

 • Calcificaties
 • Rupturen
 • Vochtophopingen
 • Dislocaties
 • Cysten
 • Laesies

Toegevoegde Waarde

Het gebruik van echografie binnen onze fysiotherapie praktijk heeft als doel om visueel inzicht te krijgen in de klachten van de patiënt. Hierdoor kan er sneller een diagnose worden gesteld en daarmee de beste behandeling worden voorgesteld.

Tijdens de behandelingen kan met behulp van echografie regelmatig visuele feedback worden verkregen over de ontwikkeling van de aandoening en het gevolgde beleid. Indien nodig kan het beleid tussentijds worden aangepast naar aanleiding van de in beeld gebrachte resultaten.

Team

wij helpen waar u niet verder kunt

Kwaliteit


► Hoe is de kwaliteit van de fysiotherapie gewaarborgd?

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen worden gebruikt. Wie de officiële studie fysiotherapie heeft afgerond en staat ingeschreven in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.

► De registerfysiotherapeut: zekerheid over kwaliteit.

Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure, wetenschappelijk onderzoek en gedegen nascholing.

Wij zijn allen geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF.

► Anniek de Leeuw

Ik ben Anniek de Leeuw, geboren in 1984 in Barneveld en wij wonen al weer tien jaar met plezier in Zoetermeer. In 2012 hebben wij een prachtige dochter gekregen en in 2016 een geweldig vrolijk zoontje. In 2005 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht als fysiotherapeute. Na op verschillende werkplekken te hebben gewerkt ben ik gestart met de Master opleiding Kinderfysiotherapie in Breda en in 2014 heb ik deze opleiding afgerond.

► Beroepsvisie

Elk kind bewandelt zijn of haar pad op zijn of haar eigen manier. Het is dan ook mijn taak om samen met uw kind en u, de juiste manier te vinden om te helpen waar dat nodig is. Binnen de opleidingen wordt gesproken over een motorisch plafond, het punt waarop het kind een taak of vaardigheid niet meer kan uitvoeren. Maar in mijn visie is het belangrijker om te kijken naar wat uw kind wel kan en van daaruit verder te bouwen.

► Kinderen

Mijn hart ligt bij het helpen van kinderen. Van 0 tot 18 jaar. En op alle verschillende vlakken die u maar kunt bedenken: Baby’ s met een voorkeurshouding, peuters die zich ‘anders’ voortbewegen, kleuters die het schrijven moeilijk vinden of gymmen lastig vinden. Maar ook pijn bij bewegen bij bijvoorbeeld een sportblessure.

► Sensorische integratie

Recent heb ik de opleiding Sensorische Integratie afgerond. Hiermee heb ik mij nog verder gespecialiseerd in prikkelverwerking bij kinderen, bijvoorbeeld voor kinderen die zich slecht kunnen concentreren, stoornissen in grove en fijne motoriek en lichaamsbewustwording.

► Lastig?

Niet alleen de lichamelijke ontwikkelingen maar ook de psychische of sociaal-emotionele ontwikkeling boeit mij enorm. Bestaan er wel ‘lastige’ kinderen of maakt de maatschappij het zo verrekte ‘lastig’?

Ik hoop uw kind met mijn kennis, kunde en ervaring weer ‘op weg te helpen’.

Heeft u vragen over de kinderfysiotherapie en of wij uw kind kunnen helpen?

Neemt u dan gerust contact op!

Tot ziens in onze praktijk!

► Anouk Zwarteveld

Ik ben Anouk Zwarteveld, ik ben in juli 2015 afgestudeerd aan de Hogeschool Leiden als fysiotherapeut. Na mijn opleiding ben ik een jaar werkzaam geweest in een Gezondheidscentrum in Ommoord. Sinds juni 2016 ben ik werkzaam bij Fysiotherapie Meerzicht.

► Beroepsvisie

Ik vind het leuk en belangrijk om door middel van behandeling en begeleiding uw klachten op te kunnen sporen en op te lossen. Elke klacht en bijpassende behandeling is verschillend en daarom vind ik het belangrijk om samen met u te werken aan uw herstel.

► Cursussen

Na mijn afstuderen heb ik een aantal cursussen gevolgd om binnen de behandeling tot een optimaal behandelresultaat te komen. Zo heb ik o.a. de echografie cursus van de romp gedaan, Bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap, shockwave, ZwangerFit®, Medical Taping en Mullingan Concept: Mobilisation with Movement gevolgd. In september 2019 start ik met de Master Bekkenfysiotherapie.

► ZwangerFit®

Sinds een aantal jaar geef ik ZwangerFit® in de praktijk, een actieve cursus voor zwangere en pas bevallen vrouwen. Ik vind het leuk om op een actieve manier met deze leuke doelgroep bezig te zijn.

► Hobby’s

Ik vind het fijn om actief bezig te zijn, zo ga ik graag naar de sportschool en heb ik al een paar keer een halve marathon gelopen. Ik hoop in de toekomst, na heel veel trainen, ook nog een keer een hele marathon te lopen!

Team Fysiotherapie Meerzicht-Diana Ketelaars

► Diana Ketelaars

Sinds 2009 ben ik in de praktijk werkzaam als administratief medewerkster, waarbij ik de fysiotherapeuten zoveel mogelijk, administratief, ondersteun.

► Heeft u nog andere vragen? Stel ze gerust!

U kunt mij bereiken op maandag, dinsdag en donderdag voor bijvoorbeeld vragen over facturen, het maken van afspraken etc.

► Babymassage

Naast alle administratieve taken binnen de praktijk geef ik ook de cursus babymassage in de praktijk. Ik heb deze cursus 3 jaar geleden afgerond. Ik vind het ontzettend leuk om ouders te leren hun baby zelf te masseren. De baby’s vinden het zelf ook vaak erg fijn, met name als ze regelmatig buikkrampjes hebben, onrustig zijn of slecht slapen. Wanneer ouders vragen hebben kunnen ze deze altijd aan onze kinderfysiotherapeute Anniek stellen.

► Hobby’s

Thuis heb ik een man en twee schatten van kinderen. In mijn vrije tijd ga ik graag tennissen of leuke uitstapjes maken! Naast tennissen sport ik ook bij onze personal trainer Joey.

Tot ziens in de praktijk!!!

Team Fysiotherapie Meerzicht-Guido de Rijk

► Guido de Rijk

Getrouwd met Jannette, 2 dochters (Lisanne 1993 en Marloes 1997). Ik woon m’n hele leven al in Rijswijk, met uitzondering van de studietijd. Ik heb de opleiding fysiotherapie in Enschede gedaan (1978-1982). Ik heb de eerste 20 jaar als fysiotherapeut gewerkt in een verpleeghuis in Den Haag en was daarnaast nog parttime werkzaam in een eerstelijns praktijk. In 2002 was ik toe aan iets anders en na wat rondkijken in de regio ben ik fulltime in deze praktijk komen werken.

► Hobby’s

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om een lekker stuk te fietsen, waarbij terrassen prima rustpunten zijn. Daarnaast tennis ik en speel (te weinig) golf. Daarnaast vind ik klussen een leuke bezigheid en vind ik de computer een mooi apparaat.
Vakanties vul ik al jaren op de Veluwe in.

► Beroepsvisie

Als fysiotherapeut ben je altijd bezig met het bewegen van de mens. Normaal gesproken zou bewegen een spontane actie moeten zijn, zonder dat je daarover al te veel moet nadenken. Soms is dat bewegen op de een of andere manier niet meer zo vanzelfsprekend. Misschien moet je zelfs wel goed nadenken over de manier waarop je gaat bewegen. Je ervaart dan pijn of beperkingen.

Als fysiotherapeut wil ik graag samen met u zoeken naar en werken aan de oplossingen voor deze pijn of beperkingen.

► Opleidingen

Ik heb aanvullende opleidingen gedaan op orthopedisch gebied ( Cyriax, D.A.M. (Driedimensionale Artokinematische Mobilisatie)). Ook met Dry Needling kan ik bij klachten ondersteunen.

Op neurologisch gebied heb ik aanvullende opleidingen gedaan voor patiënten met centraal neurologische aandoeningen (CVA, MS, Parkinson).

Daarnaast ben ik (oncologisch) oedeemtherapeut, waarbij ik oncologische patiënten behandel in hun oncologisch revalidatietraject.

Samen met collega Martin ben ik aangesloten bij Claudicationet, waarbij mensen met “etalagebenen” worden behandeld.

Daarnaast ben ik aangesloten bij Parkinsonnet, netwerk Centraal Neurologisch Aandoeningen en PONZ (paramedisch oncologisch netwerk Zoetermeer).

Sinds 1991 ben ik acupuncturist (aangesloten bij de NVA)

Team Fysiotherapie Meerzicht-Jasper de Koning

► Jasper de Koning

Ik ben Jasper de Koning, geboren in 1992 en woon al mijn hele leven in Rijnsburg. Ik heb de opleiding fysiotherapie gevolgd op de Hogeschool Leiden en ben in 2015 afgestudeerd. Na mijn afstuderen heb ik een paar maanden gewerkt in een verpleeghuis in Katwijk. Sinds november 2015 ben ik werkzaam bij fysiotherapie Meerzicht, dit bevalt me erg goed. De sfeer in de praktijk is erg prettig en de visie van de praktijk om te streven naar kwaliteit past goed bij me.

► Hobby’s

Ik ben lid van korfbalvereniging Madjoe uit Rijnsburg. Daarnaast vind ik het leuk om in mijn vrije tijd te squashen, te voetballen en te drummen.

► Beroepsvisie

U als patiënt moet centraal staan en ik vind het belangrijk dat u actief meedenkt tijdens de behandeling. Op deze manier werk ik als fysiotherapeut, samen met u, aan het herstel en zorgen we er als team voor dat u van uw klachten afkomt!

►Specialisaties

Ik ben op dit moment bezig met de Master opleiding Manuele therapie, daarnaast heb ik ook de cursus shockwave gevolgd.

Team Fysiotherapie Meerzicht-Jesse Bouwsma

► Jesse Bouwsma

Ik ben Jesse Bouwsma, geboren en getogen hier in Zoetermeer. Na het afronden van mijn opleiding Fysiotherapie aan de Hogeschool Utrecht in 2016 ben ik zowel in Zoetermeer als Leidschendam werkzaam geweest in een eerstelijnspratijk en bij voetbalvereniging sv DSO. Sinds augustus 2018 mag ik het ervaren team van Fysiotherapie Meerzicht versterken.

► Sport

Na jarenlang actief te zijn geweest op de tennisvelden en in de sportschool doe ik nu al bijna twee jaar met veel plezier aan Crossfit. Bij de box Crossfit 2712, hier in Zoetermeer, ben ik mij meerdere keren per week in het zweet aan het werken.

► Beroepsvisie

Samen wil ik u meer inzicht geven in het ontstaan van uw klacht, hoe u er weer vanaf komt en hoe u zelf kunt zorgen dat deze niet meer terugkomt. Hierdoor wordt u eigenlijk uw eigen fysiotherapeut!

► Cursussen

Om de kwaliteit van mijn geleverde zorg optimaal te houden heb ik mijn kennis verbreed aan de hand van cursussen op het gebied van shockwave, echografie en COPD en astma in de fysiotherapie.

Team Fysiotherapie Meerzicht-Joey Inge

► Joey Inge

Mijn naam is Joey Inge en ik ben sinds mei 2018 actief als trainer bij Fysiotherapie Meerzicht.

► Groepslessen en personal training

Als fitnessinstructeur richt ik mij op groepslessen, personal training, Small Group training, Rugscholing/Pilates, Bootcamp en Kids Bootcamp. Ik vind het leuk om verschillende doelgroepen te begeleiden, zo trainen er jongeren bij mij maar ook hebben wij groepen voor ouderen. Bewegen is ten slotte op iedere leeftijd belangrijk!

Lesgeven is dus mijn passie!

► Hobby’s

Verder ga ik graag naar de sportschool, zwemmen of als het mooi weer is naar buiten om hard te lopen.

Heeft u nog andere vragen? Stel ze gerust

► Martin Vermeulen

Mijn naam is Martin Vermeulen (geboren 1987) en ik werk sinds 2009 in deze praktijk. Ik ben getrouwd met Joyce en woon in Waddinxveen. Joyce en ik hebben een prachtige lieve zoon, Ezra. Hij is geboren op 27 januari 2018.
Ik heb de opleiding fysiotherapie gevolgd aan de Hogeschool Rotterdam, waar ik in 2009 ben afgestudeerd. Ervaring heb ik opgedaan in verschillende particuliere praktijken en een psychogeriatrisch verpleeghuis (voor dementerende ouderen). Momenteel ben ik in principe op maandag tot en met donderdag werkzaam in de praktijk, daarnaast doe ik veel huisvisites. Op vrijdagen volg ik de opleiding Master geriatriefysiotherapie.

► Hobby’s

Sport; behalve het passief volgen van verschillende sporten, voetbal ik zelf nog 2 keer per week in clubverband bij voetbalclub GGK in Rotterdam. Daarnaast doe ik veel aan hardlopen. In april 2015 heb ik voor de eerste maal de marathon van Rotterdam (uit-)gelopen!

► Beroepsvisie

Heel veel mensen, zowel jong als oud, vinden hun weg naar de fysiotherapeut. Of het nu gaat om klachten opgedaan tijdens het werk of sporten, de lichamelijke gevolgen van een ongeluk of ziekte, een verkeerde beweging, of gewoon omdat het lichaam ouder wordt. De fysiotherapeut kijkt samen met u naar uw wensen en lichamelijke situatie en mogelijkheden. Met zijn adviezen en oefeningen zorgt hij er samen met u voor dat u weer beter kunt bewegen.

►Specialisaties

Sinds een aantal jaar ben ik bezig met de masteropleiding Geriatriefysiotherapie. Een geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen met een hoge (biologische) leeftijd, die te maken hebben met complexe gezondheidsproblemen. Voorbeelden van veel voorkomende problemen in deze doelgroep zijn onder andere vallen (verhoogd risico, valangst), verminderde kracht/conditie enzovoorts.
Ik ben lid van het geriatrienetwerk Zoetermeer. Hierin werken fysiotherapeuten en ergotherapeuten uit Zoetermeer samen om deze doelgroep van de best mogelijke zorg te voorzien. Daarnaast werken we veel samen met de geriaters uit het LangeLand Ziekenhuis.
De vierjarige masteropleiding geriatriefysiotherapie hoop ik af te ronden in 2020.
Andere aandachtsgebieden zijn onder andere COPD/longaandoeningen en ik ben lid van het ClaudicatioNet, beter bekend als ‘etalagebenen’. Momenteel zit ik in de hoogste fase van het specialisatietraject.

Team Fysiotherapie Meerzicht-Tessa Fleury

► Tessa Fleury

Mijn naam is Tessa Fleury en woon samen met mijn man en 2 katten in Voorburg. Inmiddels werk ik alweer 16 jaar met heel veel plezier bij fysiotherapie Meerzicht.

►Specialisaties

Ik ben in 2003 afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam. Daarna ben ik gestart met de vierjarige Opleiding Manuele Therapie in Amersfoort (S.O.M.T.). Deze opleiding heb ik in 2007 afgerond.
Ook de Master Manuele Therapie heb ik daarna afgerond. Verder heb ik de cursussen Echografie, shockwave en Dry Needling gedaan.

► Sport

In mijn vrije tijd ga ik graag tennissen of naar de sportschool voor diverse groepslessen, waaronder Zumba.

► Beroepsvisie

Binnen de manuele therapie nemen de gewrichten een belangrijke rol in. Door gewrichten beter te laten functioneren kunnen bewegingsstoornissen/-beperkingen worden opgeheven waardoor de klachten zullen afnemen/ verdwijnen.

Daarnaast is het erg belangrijk om de houding te verbeteren. Dit kan door middel van het toepassen van op maat gesneden adviezen en oefeningen ter bevordering van de mobiliteit van de gewrichten en spierversterkende oefeningen voor de stabiliteit rondom het gewricht.

Team Fysiotherapie Meerzicht-Teun de Graaf

► Teun de Graaff

Gehuwd, 2 zoons (‘89 en ‘91) en grootvader van 2 kleinkinderen.

► Sport

Na 30 jaar Volleybal nu met veel plezier op tennis overgegaan. In de zomer maken we graag tochten door de bergen, in de winter skiën we graag.

► Hobby’s

Fotograferen, beeldhouwen, computer.

► Beroepsvisie

Een slechte gewrichtslenigheid kan al snel leiden tot overbelasting in de structuren er omheen (gewrichtskapsel en spieren). Dit kan ook elders in de gewrichtsketen gebeuren (bijvoorbeeld knieklachten na een enkelblessure).

Daarnaast verlangt de maatschappij zó veel van ons, dat ook dit tot overbelasting leidt.

Ik zoek graag met u naar de oorzaak van uw klachten en wil u helpen de juiste oplossing voor u te vinden.

► Opleidingen

Afgestudeerd in 1981 en héél veel ervaring rijker ;-). Echografie van het bewegingsapparaat, Manuele therapie: Cyriax, DAM en Mulligan ABC ; Fysiotherapie bij kaakklachten (CMD), Stressmanagement en ademtherapie, Fysiotherapie bij RSI (ook werkplek analyse) en daarnaast ben ik lid van het schoudernetwerk.

Team Fysiotherapie Meerzicht-Viresh Khoesial

► Viresh Khoesial

Ik heb mijn opleiding fysiotherapie afgerond aan de Hogeschool Rotterdam. Na het afronden van mijn opleiding ben ik werkzaam geweest in een eerstelijnspraktijk in Den Haag. Sinds september 2018 werk ik met veel plezier bij Fysiotherapie Meerzicht.

► Beroepsvisie

Samen met u wil ik werken aan een oplossing voor uw klachten. Hierin wordt de hulpvraag van u als patiënt centraal gesteld. Middels fysiotherapeutische interventies zal er aan uw herstel worden gewerkt. Hierbij verwacht ik ook een actieve bijdrage van mijn patiënten.

► Hobby’s

In mijn vrije tijd kun je mij vinden in de sportschool en daarnaast vind ik het leuk om te reizen.

Trainen

Buiten het trainen in de behandelingen op afspraak met uw fysiotherapeut kunt u daarnaast ook in een andere vorm gebruik maken van de faciliteiten in onze oefenzaal.

Daarbij heeft u de keuze uit een aantal verschillende abonnementsvormen. U kunt ervoor kiezen om geheel zelfstandig te trainen, trainen in een groep onder leiding van een fysiotherapeut of trainen in een groep met een personal trainer. Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.

► Trainen met Fysiotherapeut

Small Group Training

Indien u onder deskundige begeleiding aan uw gezondheid wilt werken of u hebt een blessure (gehad) en u kunt of mag niet alle oefeningen doen, kunt u gedurende een uur per keer onder begeleiding van een fysiotherapeut trainen op afspraak.

1x per week trainen:

► Per maand: € 40

2x per week trainen:

► Per maand: € 70

3x per week trainen:

► Per maand: € 95

Groepstraining voor 65-plussers

Indien u onder deskundige begeleiding aan uw gezondheid wilt werken of u hebt een blessure (gehad) en u kunt of mag niet alle oefeningen doen, kunt u gedurende een uur per keer onder begeleiding van een fysiotherapeut trainen op afspraak.

1x per week trainen:

► Per maand: € 40

2x per week trainen:

► Per maand: € 70

3x per week trainen:

► Per maand: € 95

Valpreventie

Valpreventie kan een bijdrage leveren aan het voorkomen van vallen. Ouderen hebben een grotere kans op vallen, vaak met botbreuken ten gevolg. Door een screening van belangrijke risicofactoren kunnen ouderen met een verhoogd valrisico worden opgespoord en behandeld. Op basis van een aanvullende uitgebreide analyse kunnen gerichte maatregelen worden genomen. Door middel van training, gericht op kracht, conditie, evenwicht en stabiliteit, verbetert het bewegen, de balans en het vertrouwen in bewegen. Hierdoor neemt het valrisico af. Een gefaseerde en multifactoriële aanpak bij ouderen met een verhoogd valrisico: dát werkt bij valpreventie!

Heeft u interesse neem dan contact op met de praktijk zodat wij de specifieke wensen in kaart kunnen krijgen.

De kosten worden veelal vergoed door uw verzekering, mits u een aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie.

Rugscholing/Pilates

Binnen deze small group les traint u met name uw buik- en rugspieren, verbetert u uw houding en stabiliteit van de “core” spieren. Deze les is aan te raden voor mensen die preventief te werk willen gaan, regelmatig episodes van rugklachten ervaren of in de laatste fase van herstel zijn na een periode van rugklachten.

De training wordt gegeven door onze personal trainer en duurt ongeveer 45 minuten.

1x per week:

► Per maand: € 35

2x per week:

► Per maand: € 65

Zwangerfit®

► Zwangerfit® is een actieve cursus voor zwangere vrouwen en pas bevallen moeders.

Een vroegtijdige opbouw en onderhoud van conditie draagt bij aan een voorspoedige zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Wanneer een zwangere vrouw in goede conditie is, zal zij minder snel last hebben van zwangerschapsgerelateerde klachten, de conditie wordt gehandhaafd en na de bevalling zal het lichaam ook sneller herstellen.  Vanaf de 16e week van de zwangerschap tot aan de bevalling kan er deelgenomen worden. Vanaf 4-6 weken na de bevalling kan er weer gestart worden met het oppakken van de trainingen. De coachinglessen bieden houvast om beter inzicht te krijgen in het verloop van de zwangerschap en de bevalling.

► Voor wie?

 • Zwangere vrouwen vanaf week 16
 • Moeders 4-6 weken na de bevalling

► waar bestaat de training uit?

 • Spierversterkende oefeningen
 • bekkenbodemoefeningen
 • Conditietraining
 • Stabilisatie / coördinatie
 • Ademhalingsoefeningen & ontspanningsoefeningen
 • Theoretische begeleiding

De intake en de training zelf worden gegeven door een gespecialiseerde fysiotherapeute. De intake wordt individueel afgenomen en zal bestaan uit een vragenformulier en een aantal testjes om het beginniveau te bepalen. Indien er klachten op het gebied van de zwangerschap of bekken & bekkenbodem aanwezig zijn (of ontstaan tijdens de zwangerschap,) dan zal hier rekening mee gehouden worden en zal er beoordeeld worden of verdere fysiotherapeutische behandeling nodig is. Er kan op ieder niveau getraind worden.

► Coaching lessen

De coachinglessen zullen zich richten op onderwerpen zoals processen en beleving rondom de zwangerschap, functie van bekken & bekkenbodem, houding & beweging en ademhalingstechnieken.

► Wanneer?

Voor informatie over de trainingstijden en coachinglessen kun je contact opnemen met ons.

► Kosten

Trainingen

►€ 120 voor 10 trainingen

Coaching lessen

 € 55 voor 4 coaching lessen.

►Totaalpakket: 10 trainingen en 4 coaching lessen voor € 170.

Er zijn zorgverzekeringen die deze kosten vergoeden. Vraag bij de zorgverzekering na of je in aanmerking komt hiervoor.

► Personal Training

Personal Training

Eén op één trainen met een personal trainer; een trainingsprogramma van 60 minuten is volledig afgestemd op uw behoefte(n) en wensen. In onze oefenzaal of buiten.

► 5-Rittenkaart: € 175

► 10-Rittenkaart: € 350, 11e keer gratis!

Small Group Training

Indien u onder begeleiding wilt sporten zonder dat u grote lichamelijke klachten heeft, is dit een geschikt abonnement voor u. U komt op afspraak ca. 45 minuten trainen o.l.v. onze personal trainer.

1x per week trainen:

► Per maand: € 35

2x per week trainen:

► Per maand: € 65

3x per week trainen:

► Per maand: € 90

Groepstraining voor 65-plussers

Indien u onder begeleiding van een personal trainer wilt sporten is dit een geschikt abonnement voor u. U komt op afspraak ca. 45 minuten trainen onder leiding van onze personal trainer. De trainingen worden per persoon aangepast qua intensiteit.

1x per week trainen:

► Per maand: € 35

2x per week trainen:

► Per maand: € 65

3x per week trainen:

► Per maand: € 90

Bootcamp

Small Group training buiten. Een allround training met losse attributen en eigen lichaamsgewicht, gericht op kracht en uithoudingsvermogen. U komt op afspraak ca. 45 minuten trainen onder leiding van onze personal trainer.

1x per week trainen:

► Per maand: € 35

2x per week trainen:

► Per maand: € 65

3x per week trainen:

► Per maand: € 90

► Sporten Kids en Jeugd

Kids Bootcamp

Er wordt (meestal) buiten op een speelse manier aan stabiliteit, kracht, coördinatie en uithoudingsvermogen gewerkt onder begeleiding van onze personal trainer.

Vanwege de nauwe samenwerking tussen onze kinderfysiotherapeute en onze personal trainer kunnen specifieke doelen worden opgesteld.

► Vanaf 8 jaar

► Outdoor

► Wanneer

Woensdagmiddag – 15 tot 16 uur

► Kosten

1 x per week € 20

► Gratis Proefles

Fitness onder 18

Dit is een allround training voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die graag op een verantwoorde manier aan fitness willen doen. Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkeling en groei ten aanzien van belasting door fitness. De training wordt door onze personal trainer gegeven.

► Tussen 12-18 jaar

► Wanneer

Woensdagmiddag – 16 tot 17 uur

► Kosten

1x per week € 20

► Met proefles

► Zelfstandig Trainen

10-Stempelkaart

Bij dit abonnement traint u zelfstandig zonder begeleiding. Dat kan bij ons gedurende openingstijden van de praktijk, op maandag tot en met vrijdag.

► 10-Rittenkaart: € 40

Early Bird

Bij dit abonnement traint u zelfstandig zonder begeleiding, zo vaak u wilt. Dat kan bij ons gedurende openingstijden van de praktijk tot 9 uur ‘s ochtends, op maandag tot en met vrijdag.

► Per maand: € 40

Extra Zorg

► Dieet is Topsport

Dieetistopsport is een (sport)diëtistenpraktijk met vestigingen in de Zoetermeer en Leiden. Wij zijn gediplomeerde en gekwalificeerde diëtisten en sportdiëtisten.

► Afspraak maken

Wanneer u een afspraak wilt maken met een diëtist of sportdiëtist van Dieetistopsport kunt dit telefonisch (06 – 40 04 79 87) of per email (info@dieetistopsport.nl) doen.

► RondOm Podotherapeuten

Binnen Gezondheidscentrum Meerzicht wordt gestreefd naar een multidisciplinaire samenwerking. Dit om in de eerste lijn een optimale zorg voor de patiënt aan te bieden. De podotherapie in Gezondheidscentrum Meerzicht wordt verzorgd door RondOm Podotherapeuten.

► Afspraak maken

Voor meer informatie en het maken van afspraken kunt u bellen naar het secretariaat van de praktijk, te bereiken op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur op het centrale telefoonnummer 088-1180500.

U kunt ook zelf een afspraak maken, zonder hulp van de secretaresse, via de webagenda op de website.

► Babymassage

Voor de geboorte wordt je kindje omgeven door de baarmoeder. Door ieder beweging die je maakt, wordt je kindje gewiegd, gemasseerd en bewogen, dit geeft geborgenheid en heeft een rustgevend effect.

Na de geboorte is alles anders en dat is wennen voor je baby! Ze zijn erg gevoelig voor aanraking, aandacht en rust. Aanraken is het eerste communicatiemiddel van een baby. Het speelt een belangrijke rol in de relatie tussen jou en jouw baby. Je leert elkaar zo beter begrijpen en je kan beter helpen wanneer er ongemakken zijn. Deze aspecten komen samen wanneer je jouw baby masseert.

► Voor wie?

De cursus is bedoeld voor baby’s tussen twee en acht maanden oud. De groepsgrootte bedraagt maximaal vijf baby’s met een ouder per baby erbij.

► Lessen

De cursus babymassage bestaat uit vier lessen van ongeveer een uur. Hierbij leer je zelf jouw baby te masseren en krijg je achtergrondinformatie over de positieve effecten van massage.

► Kosten

De kosten voor de cursus babymassage bedragen € 55.

► Cursustijden

Voor informatie over de lestijden en data kun je contact opnemen via ons telefoonnummer of e-mailadres.

► Tijdens de cursus babymassage leer je zelf jouw baby masseren. De methode is afgeleid van een eeuwenoude, eenvoudige en effectieve methode om je baby en jezef een ontspannen gevoel te bezorgen.

► Zwangerfit®

Een vroegtijdige opbouw en onderhoud van conditie draagt bij aan een voorspoedige zwangerschap, bevalling en kraamperiode. Wanneer een zwangere vrouw in goede conditie is, zal zij minder snel last hebben van zwangerschaps-gerelateerde klachten, de conditie wordt gehandhaafd en na de bevalling zal het lichaam ook sneller herstellen.

Door je lichaam fit te houden, blijft er genoeg energie over voor de baby! Vanaf de 16e week van de zwangerschap tot aan de bevalling kan er deelgenomen worden. Vanaf 4-6 weken na de bevalling kan er weer gestart worden met het oppakken van de trainingen. De coachinglessen bieden houvast om beter inzicht te krijgen in het verloop van de zwangerschap en de bevalling.

► Voor wie?

Zwangere vrouwen vanaf de 16e week in de zwangerschap tot aan de bevalling en voor kersverse moeders vanaf 4-6 weken na de bevalling.

► Inhoud training

De training vindt plaats in kleine groepjes van ongeveer 6-8 deelneemsters en duurt 1 uur. De lessen bestaan uit warming-up, handhaving /verbetering van conditie, functionele spierversterking, trainen van stabiliteit en coördinatie, ademhalingstechnieken, aandacht voor bekkenbodem, ontspanning en cooling-down. De coachinglessen zullen zich richten op onderwerpen zoals processen en beleving rondom de zwangerschap, functie van bekken & bekkenbodem, houding & beweging en ademhalingstechnieken.

De intake en de training zelf worden gegeven door een gespecialiseerde fysiotherapeute. De intake wordt individueel afgenomen en zal bestaan uit een vragenformulier en een aantal testjes om het beginniveau te bepalen. Indien er klachten op het gebied van de zwangerschap of bekken & bekkenbodem aanwezig zijn (of ontstaan tijdens de zwangerschap,) dan zal hier rekening mee gehouden worden en zal er beoordeeld worden of verdere fysiotherapeutische behandeling nodig is. Er kan op ieder niveau getraind worden.

► Zwangerfit® is een actieve cursus voor zwangere vrouwen en pas bevallen moeders.

 • Zwangere vrouwen vanaf week 16
 • Moeders 4-6 weken na de bevalling
 • Spierversterkende oefeningen
 • Conditietraining
 • Stabilisatie / coördinatie
 • Ademhalingsoefeningen & ontspanningsoefeningen
 • Theoretische begeleiding

► Wanneer?

Voor informatie over de trainingstijden en coachinglessen kun je contact opnemen met ons.

► Kosten

De kosten bedragen € 120 voor 10 trainingen, coaching lessen bedragen € 55 voor 4 coaching lessen.

Totaalpakket: 10 trainingen en 4 coaching lessen voor € 170.

Er zijn zorgverzekeringen die deze kosten vergoeden. Vraag bij de zorgverzekering na of je in aanmerking komt hiervoor.

Nieuws

► Blog

Fysiotherapie bij COPD in basispakket?

Behandeling voldoet aan pakketcriteria Uit de beoordeling…
Kinderfysiotherapie Meerzicht, ZoetermeerFysiotherapie Meerzicht

Vaker jonge patienten bij fysiotherapie

Toon me uw boekenkast en ik zeg u wie u bent, luidt een…

Gespecialiseerd fysiotherapie voor parkinson

Dat blijkt uit onderzoek van het Radboudumc in samenwerking…

► Instagram

Contact

4 + 0 = ?

►Afspraak maken

U kunt bij ons een afspraak maken met of zonder
verwijsbrief van uw huisarts.

Onze openingstijden zijn:

Maandag 6.45 – 21.30 uur
Dinsdag 7.30 – 21.00 uur
Woensdag 6.45 – 21.00 uur
Donderdag 7.30 – 20.00 uur
Vrijdag 6.45 – 18.00 uur
Zaterdag 9.00 – 14.00 uur

Om een afspraak te maken kunt u ons tijdens
openingstijden bereiken op 079-3210820.

Voor vragen kunt u ons ook mailen

► Route

Fysiotherapie Meerzicht
Uiterwaard 3i
2716 VA Zoetermeer

079-3210820
info@fysiotherapiemeerzicht.nl

Onze praktijk is gelegen in het Gezondheidscentrum Meerzicht, dat zich direct naast het RandstadRail-station Meerzicht bevindt.
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid op de parkeerplaats tussen het gezondheidscentrum en het winkelcentrum Meerzicht.

Plan uw route op Google Maps.

Informatie

► Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) wil zeggen dat u zonder verwijsbrief van uw arts bij ons terecht kan. De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

► Financieel

In de basisverzekering wordt fysiotherapie alleen vergoed voor kinderen tot 18 jaar en vanaf de 21e behandeling bij een beperkt aantal (wettelijk vastgestelde) aandoeningen. De eerste 20 behandelingen worden ten laste gebracht (indien mogelijk) bij de aanvullende verzekering of komen voor uw eigen rekening.

In alle andere gevallen bent u voor vergoeding aangewezen op uw aanvullende verzekering. Iedere aanvullende verzekering kent zijn eigen dekking. Let daarom op uw verzekeringsvoorwaarden!

Kijk hiervoor bij vergoedingen overzicht fysiotherapie.

Bekijk ook onze betalingsvoorwaarden.

Indien u niet of niet voldoende aanvullend verzekerd bent, dient u na afloop van de behandeling af te rekenen aan onze balie. U kunt bij ons alleen pinnen.