Fysio Meerzicht Zoetermeer Covid-19 Corona Herstel
Wanneer u aan het herstellen bent van een COVID-19 besmetting is het belangrijk dat u zo snel mogelijk gebruik kunt maken van de juiste zorg. Na een besmetting, al dan niet na een ziekenhuisopname, is het belangrijk om te starten met het opbouwen van uw conditie en spierkracht. Daarnaast zijn ademhalingstechnieken om zuurstofopname te optimaliseren van belang om het herstel te bevorderen.
Na een ziekenhuisopname kan er zelfs sprake zijn van een Post Intensive Care Syndroom (PICS) en/of Intensive Care Unit Acquired Weakness (ICUAW) wat zich naast lichamelijke klachten ook kan uiten in cognitieve en psychische klachten. Ook patiënten die niet op de IC zijn verpleegd kunnen hier problemen mee ervaren.

Voor de behandeling van COVID-19 is de juiste fysiotherapeutische behandeling dus zeer relevant voor een zo spoedig mogelijk herstel.

Het behandeltraject bij Fysio Meerzicht

In de eerste periode na de besmetting zal de behandeling plaatsvinden op afstand in Zoetermeer. U zult via beeldbellen of via telefonisch consult contact hebben met de gespecialiseerde fysiotherapeut zodat u direct aan uw herstel kan werken middels een op maat gemaakt oefenschema. Er wordt gewerkt aan de hand van vragenlijsten en de behandeling voldoet aan de richtlijnen van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). De fysiotherapeuten hebben een cursus afgerond bij het Chronisch Zorgnet ten behoeve van COVID-19.

In de tweede fase (na 6 weken ontslag uit ziekenhuis of symptoomvrij) bent u welkom in de praktijk om in de oefenzaal uw behandeltraject voort te zetten. Het juiste instapniveau zal bepaald worden en er wordt gekeken naar de individuele doelen. De frequentie van behandelen wordt samen met u besproken. Aandachtspunten binnen de behandeling zijn:

  • meten van de saturatie (zuurstofgehalte in het bloed)
  • de handknijpkracht (belangrijke indicatie bij het meten van kracht)
  • hartfrequentie
Uiteraard zijn deze meetinstrumenten in de praktijk beschikbaar.

De behandeling van patiënten na een COVID-19 besmetting vergt een multi-disciplinaire aanpak. Er wordt dan ook contact gehouden met de huisarts of longarts. Daarnaast kan het van belang zijn om de diëtist, ergotherapeut of psycholoog bij het behandeltraject te betrekken.

Vergoeding

De vergoeding van COVID-19 wordt uit de basisverzekering vergoed. Er worden maximaal 50 behandelingen vergoed gedurende 6 maanden. Hiervoor is een verwijzing nodig van de huisarts of longarts.
Heeft u vragen met betrekking tot de behandeling van COVID-19 neem dan contact met ons op via 079-3210820 of info@fysiotherapiemeerzicht.nl
Fysio Meerzicht Zoetermeer Coronaa