Gespecialiseerd fysiotherapie voor parkinson

Dat blijkt uit onderzoek van het Radboudumc in samenwerking met zorgverzekeraar CZ onder bijna 4.400 vierduizend patiënten met Parkinson gedurende drie jaar.

Volgens de onderzoekers hebben patiënten met de nieuwe methode minder behandelingen nodig, terwijl het aantal complicaties afneemt. Daardoor gaan ook de zorgkosten flink omlaag. Met de gespecialiseerde behandeling worden Parkinsonpatiënten bewust gemaakt van alle bewegingen die ze maken; iets wat voor hen niet meer vanzelfsprekend is.

Dat gebeurt onder meer met behulp van ritmische geluidsprikkels. “Experts leren mensen met Parkinson heel bewust na te denken over complexe bewegingen zoals het omrollen in bed en lopen”, zegt Bas Bloem, hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen aan het Radboudumc. “Dat leidt tot minder valincidenten, botbreuken en ziekenhuisbezoeken.” Daarbij bedraagt de geschatte jaarlijkse besparing aan zorgkosten volgens Bloem ruim elf miljoen euro. 

Roken

Volgens de Nijmeegse hoogleraar neemt het aantal patiënten met de ongeneeslijke hersenziekte snel toe. “Het gaat harder dan alle andere ziekten en een duidelijke verklaring is er niet. Een speculatieve verklaring zou kunnen zijn dat roken beschermt tegen Parkinson. En mensen roken minder”, aldus Bloem. Hij benadrukt dat dit geen reden mag zijn om een sigaret op te steken.

In Nederland lijden meer dan 50.000 mensen aan de ziekte van Parkinson. Dit aantal zal volgens Bloem de komende tien jaar grofweg verdubbelen. De ziekteverschijnselen van Parkinson zijn uiteenlopend, zowel motorisch (bijvoorbeeld trillen, moeilijk praten, stijve armen en benen) als niet-motorisch (bijvoorbeeld depressies of slaapstoornissen).

Bron: Radboudumc